Need reeglid kehtivad ilma eranditeta igale postitusele selles foorumis. Lugege kindlasti foorumit Uudised ja Info, kuhu Traviani meeskond postitatab uut teavet Travianis toimuvast.

Enne küsimuse või teema postitamist, palun kasuta otsingut, avastamaks selle teema olemasolu foorumis.

§1. Kasutades foorumit nõustun selle reeglitega.
Kõik www.travian.co.ee meeskonnaliikmed omavad foorumis administreerimis või modereerimisõigust. Foorum on avatud igale mängijale tasuta kasutamiseks, pidades kinni foorumireeglitest. Registreerides konto, nõustub iga kasutaja foorumi reeglitega ja on kohustatud neid järgima.

§1a. Foorumireeglite muutmine.
Kõik www.travian.co.ee meeskonna liikmed võivad igal ajal muuta mistahes kujul foorumireegleid ilma etteteatamata. Kõik kasutajad, kes ei ole nõus reeglite muudatustega võivad vabalt lahkuda foorumist ning paluda oma konto kustutamist.

§2. Meeskonnaliikmed.
Kõikide meeskonnaliikmete kohustus on hoida foorum puhtana segadusttekitavatest postitustest ning tagada kasutajasõbralik ja viisakas õhkkond. Vaidlused meeskonnaliikmetega arutatakse viisakal toonil privaatsõnumite teel. Juhul kui probleem ei leia lahendust meeskonnaliikme kaasabil, kaasatakse protsessi mängu administraator, saates email aadressile admin[ät]travian.co.ee .

Meeskonnaliikmed ei ole kohustatud vastama postidele, teemadele ja privaatsõnumitele, seda tehakse vabatahtlikkuse alusel.

Foorumis on keelatud arutleda meeskonnaliikmete väärkäitumise kohta, kõik kaebused tuleb saata admin[ät]travian.co.ee .

§3. Foorumi kasutajad.
Iga kasutaja tohib foorumis omada ainult ühte kontot. Meeskonnaliige tohib kustutada iga konto, mida peetakse ühe kasutaja multikontoks.
Konto, mis rikub foorumireegleid, võidakse foorumist eemaldada, foorumist kustutada ja karistatud saada meeskonnaliikme poolt, olenevalt rikkumise raskusest. Keeld, kustutamine või karistamine võib laieneda ka teistele foorumi kasutajate kontodele kui see peaks vajalik olema. Uute kasutajate loomine eemaldusest, kustutamisest või karistamisest pääsemise eesmärgil on illegaalne ja karistatakse kõiki seotud kontosid kustutamisega.

§4. Netikett - Üldiselt.
Foorumit kasutavad mängijad kogemuste vahetamiseks ja teineteise aitamiseks ning kõik Traviani mängijad on siin teretulnud. Sellest lähtuvalt on nõue - olla viisakas ja lugupidav. Ähvardused ja solvangud ei ole lubatud ning korduvkasutamine viib karistuseni. Värvide liigne ja ebamäärane kasutamine, Caps Locki ehk suurtähtede abiga teate edastamine on keelatud.
Kõik lingid postides, mis on reeglitevastased, kustutatakse meeskonnaliikmete poolt.

§4a. Netikett.
1. Järgnev käitumine on karistatav ja puudutab igasugust informatsiooni, mis sisestatakse postitusse, pealkirjaks, kasutajaprofiili, kasutajanimeks: Kirjeldus on solvav, laimav, seksistlik, rassistlik või labane, halvustab religiooni, rassi, rahvust, sugu, vanusegruppe, seksuaalset orientatsiooni, kohaliku, riikliku või rahvusvahelist seadusandlust, reaalsed ähvardused päriselus.

Postitused, mis ei sobi alaealistele või on rikkunud kõiki kohalike, maakondlike, riiklike või rahvusvaheliste seaduste või määrustega, sealhulgas erootilisi, ebaseaduslikke, ebasündsat materjali sh linkidena, eemaldatakse.

Väljapressimine sellisel viisil, mis rikub mistahes Traviani reeglit (mängureeglid ja foorumireegleid) või üldtingimusi.

Lahingu raportites näidata mängija koordinaate, küla nime, mängija nime või mõnda muud, unikaalset identifitseerimis võimalust, ilma mõlema osapoole kokkuleppeta.

2. Matkida Traviani meeskonna tööd või ametlikke positsioone (näiteks Administraatoreid, Multihuntereid, Tuge jne) on keelatud.

3. Mistahes reklaam foorumis, mis ei ole Traviani poolt lubatud, on keelatud.

4.Foorumikeel on eesti keel. Keelatud ei ole kasutada ka inglise keelt. Lisaks peavad kasutajad kirjutama viisakalt ning arusaadavalt.

5. Postitusse sisestatud pildid ei tohi ületada suurust 640x640 pikslit. Kõik pildid, mis rikuvad foorumi reegleid, eemaldatakse ja postitajat karistatakse meeskonna poolt.

6. Kõik postitused või teated reeglite rikkumiste ja karistamiste kohta ehk nn arutelud ei ole teretulnud foorumis, nende tekitajaid karistatakse.

§ 5 Mitmesugust
1. Meeskond võib vabalt teemasid ümber paigutada, ilma et jätaks jälje vanasse foorumisse.

2. Enne postitamist, palun kontrollige, et oleks valitud õige alamfoorum. Vastasel korral teema liigutatakse või suletakse. Teema autoril on õigus küsida teemade sulgemist, muutmist, kustutamist või liigutamist.

Samade teemade postitamine mitmes alamfoorumis on keelatud, väljaarvatud teadaanded meeskonna poolt. Samad teemad kustutatakse ja teemade autorit karistatakse, kui see on vajalik. Sama kehtib ka teemade kohta, mis sisaldavad sama sisu.

3. Privaatsõnumite, mängusiseste sõnumite ja muude privaatsete jutuajamiste (ICQ,AIM ...) postitamine ei ole lubatud foorumis, ilma et oleks autori nõusolek. Eesti Vabariigi autorikaitse seadused, kehtivad kogu foorumis.

4. Kasutajad on kohustatud muutma oma postitusi, et vältida järjest postitamist.

5. Kasutajad on kohustatud jälgima alamfoorumites eraldi kehtestatud alamfoorumite reegleid, kui lisapunkte põhi reeglitele.

§6. Traviani administratsioon jätab endale õiguse kustutada mistahes teema Travianile kuuluvas foorumis ilma selgitusi andmata.