Results 1 to 4 of 4

Thread: Winners end speech, HL lõputervitus

 1. #1

  Default Winners end speech, HL lõputervitus

  Dear Scoundrels and fellow players

  At sunny morning of september the 12th 2009, the first, historical, Estonian travianserver has come to its end. The road was a rocky, long and in many ways difficult one but even so, more rewarding in the end. Almost an year of hard work is over, for some of us the very last one but for some also a beginning of long journey; a basis that leaves us more experienced for future challenges.

  From the very beginning Unhanged Scoundrels had the ultimate goal in their minds, to build the winning Wonder of the World. In order to achieve such a great goal with greatly outnumbered but experienced group of players required active, strategically wise and cruel game from day one. Greatest threath for this dream to come true was Knight Templars and massive amount of other players. The challenge was given, Scoundrels ready to respond.

  Securing own area of control, active players, desicive and skillful leaders and strategic taxdecisions guaranteed a good basis for that dream to come true. Estonians fought bravely to the last man, thou facing more organized and experienced enemy the task might have been too hard. From both sides villages were conquered, pillaged and burn to the ground. Later on as part of the Scoundrels, we had priceless help from our allies Voskovka & friends from Czechs. And of course in-game recruits. We thank you all for that!

  The natives of travian-world Natars arrived at 23.7.2009 giving new challenge for the players of this world. Wonder of The World – villages and later also buildingplans were here. While the Unhanged Scoundrels took most of them under control, also NE WW, +EE* and WW Eesti claimed theirs.

  The battle had begun. Seven weeks of blood, toil, tears and sweat. Scoundrels had offensive superiority and we managed to destroy the infrastructure of many enemy wonder-villages forming the top of the server of our own. The power of the Unhanged Scoundrels (also known as HL) was seen in statistics also. As an alliance and as players the wings of HL dominated offensive, defensive and simcity(size) -ranks in legendaric, historical way.

  On the other hand making all those offensive troops had its downside. The price to pay was small amount of defensive troops which had its toll to small numbered group Scoundrels. Every natar attack destroyed 10-25% of the defense troops in ww-villages, an amount rarely heard before. Also our dear and beloved enemies visited several times at the walls of our ww-villages sometimes destroying levels of the wonder, sometimes important granaries and warehouses also.

  At the same time the villages of builders and keyplayers was destroyed in both sides. The estonian players that were earlier systematically one by one disabled were replaced by hunderds if not even by thousands of new, brave fighters. The estonians had united for common cause. This was experienced first handed for example by Sarumans as thousands of attacks destroyed dozens of their villages in few days. Such is the power of great, united nation.

  Finally the long journey had come to its fitfull end. The 2 wings of united Unhanged Scoundrels managed to build the first winning Wonder of the World. NE WW, +EE*, WW Eesti and their allies were won; they fell honorably fighting to the very end! Thank you for the tough fight, you made this experience unforgettable!

  The HL:s WW-buildingteams were: Teams Saruman (Slugi, Vallu, Pete + sitters Isotalon Antti, Balrog and Erik Werikirwes), Henry Morgan (Henry Morgan himself + sitters Watchjoker, Davy Jones, Agent Smith and Jack Sparrow), Viiiltava-Jaska, Voskovka, Pedobear, Jimmy Bones, Pinhead and Puhuri. Tough guys every last of them, hard workers. Many factors affects on building the winning Wonder of the World, one of them was luck. Team Viiiltava-Jaska took the most critical blows from enemy, Voskovka and Henry Morgan got also their share while the gates of Sarumans wonder village was visited by offensives that shoot two wonders simultaneously inflicting no damage what so ever. Because of this the wonder of Team Henry Morgans was behind total 2 hours; a historical margin. Respect guys, all of you did great job!

  Thank you participants of Team Saruman, we had a great team. And above everything else, thank you to every last person of the Unhanged Scoundrels (HL), you were great company! For every single phalanx, spearman, praetorian, teutates thunder, clubswinger, resources and grain and everything else you sent to every wonder village for common goal.

  This would not been possible without you, this victory belongs to all of us!

  Hirttämättömät Lurjukset, The Unhanged Scoundrels


  (translated by Nosku)
  Lugupeetud Lurjused ja kaasmängijad


  Eesti ajalooline esimene traviani server jõudis lõpuni päikesepaistelisel hommikul, 12 septembril 2009. Tee oli pikk, kivine ja mitmel viisil raske, aga seega lõpus veelgi tasuvam. Peaaegu aasta rasket tööd on möödas, mõnel meist oli see viimane ja mõnel alles algus pikal teekonnal. See oli hea põhi, tulevikus esinevatele väljakutsetele.

  Juba mängu algusest peale oli Poomata Lurjuste (HL) eesmärk võitva maailma ime ehitamine. Selle eesmärgi saavutamine teistest palju väiksema, kuid kogenud kambaga nõudis aktiivset, strateegiliselt mõistlikku ja külma mängu juba esimestest päevadest alates. Knight Templarid ja massiivne hulk teisi
  mängijaid moodustasid suurima ohu sellele eesmärgile. Eesmärk oli seatud, Lurjused valmis tegutsema.

  Algusest peale oma territooriumi kindlustamine, aktiivsed mängijad, osavad juhid ja strateegilised otsused maksude suhtes lõid hea põhja selle unistuse teostamiseks. Eestlased võitlesid väga väärikalt viimase meheni, aga süstemaatilisema ja kogenenuma vaenlase löömine osutus liiga raskeks. Linnu vallutati, hävitati ja pommitati kasutamiskõlbmatuks mõlemapoolselt. Hiljem osana Lurjustest, andis hindamatut tuge liitlane Voskovka & sõbrad Tsehhist. Ja muidugi mängu sees värvatud. Me tänäme teid kõiki, selle eest.

  Travian-maailma algsed elanikud Natarid, saabusid 23.7.2009 moodustades uue väljakutse mängijatele. Maailmaime külad olid kohal ja hiljem väikese viivitusega ehitus plaanid. Lurjused võtsid suurema osa enda võimusesse, aga ka NE WW, +EE* ja WW Eesti nõudsid oma. Järgnes 7 nädalat rasket mängu. Lurjuste poolel oli ründe ülekaal ja suutsime hävitada mitmete imekülade infrastruktuure, moodustades samal ajal endi imeküladest koosneva serveri tipu. HLi jõud kajastus ka statistikas: nii liiduna kui ka mängijatena HL tiivad domineerisid ründe-, kaitse- ja sims statistikaid täielikult.

  Teisest küljest, ründe tegemisel oli ka oma hind; Väikese mängijate arvuga Lurjuseid, vaevas sellest tulenev kaitse puudus. Iga natarite rünnak hävitas regulaarselt 10-25% imekülade kaitsest, mis oli enneolematult palju. Samuti armsad vaenlased külastasid meie imekülade müüre, hävitades vahel imedel tasemeid, vahel ka vajalikke ladusid ja viljaaitu.

  Samal ajal hävitati mõlemapoolselt imede ehitajate ja võtmemängijate külasid. Varem süstemaatiliselt hävitatud eetlaste mängijate asemele, tõusis sadu kui mitte tuhandeid uusi häid mängijaid. Eestlased olid ühinenud, ühtse eesmärgi nimel. Seda sai kogeda eestkätt näiteks Saruman, kui tuhanded rünnakud hävitasid mõne päevaga tosinaid tema külasi. Selline on suur jõud, ühinenud rahvas.

  Lõpuks pikk teekond sai väärika lõpu. Ühinenud Poomata lurjuste 2 tiiba, suutsid ehitada võitva maailma ime. NE WW, +EE*, WW Eesti ja nende liitlased oli löödud; nad langesid väärikalt lõpuni võideldes! Täname selle raske võitluse eest, te muutsite selle unustamatuks kogemuseks.

  HL Maailmaime ehitusmeeskonnad olid: Meeskond - Saruman (Slugi, Vallu, Pete + asendajad Isotalon Antti, Balrog, Erik Werikirwes), - Henry Morgan (Henry Morgan + asendajad Watchjoker, Davy Jones, Agent Smith, Jack Sparrow),- Viiiltava-Jaska,- Voskovka,- Pedobear,- Jimmy Bones,
  - Pinhead ja - Puhuri. Kõvad kutid kõik, raske töö rügajad. Võitnud ime ehitamisel on mitmeid otsustava tähtsusega elementi, üheks neist õnn. Meeskond Viiltava-Jaska sai kõige kõvemad löögid, Voskovka ja Henry Morgan said samuti oma osa. Samas Sarumani väravaid käisid koputamas armeed mis sihtisid kahte imet samaaegselt, tagajärjetult. Tänu millele Meeskonna Henry Morgans ime oli maas ainult 2 tundi. Austust, suurepärast tööd tegid kõik.

  Suured tänud kõigile, Meeskond Saruman osalistele. Ning eelkõige suur tänu igale Poomata Lurjusele! Iga faalanksi, odamehe, pretooriani, pikse, nuiamehe, varude, vilja jms. mille saatsite imeküladesse ühise eesmärgi saavutamiseks.  See ei oleks olnud võimalik ilma teieta, see võit kuulub meile kõigile!
  Hirttämättömät Lurjukset, the Unhanged Scoundrels, Poomata Lurjused

 2. #2

  Default

  I would also like to personally say thank you to few players. Nikita, thank you for all your hard work organizing operations when few of us had the energy to do so. Members of HL-council, you were great also. Fantasia, thank you for the sweep to ww-village , Green Goblin thank you for help with the buildingplan evasions. UTP, Jaska, Pinhead; thank you for chats and longnight company. Urakkaharava, thank you for the natar-sweep while our offensive were too far away. Phantom Blot, thank you helping chiefing it. Einz666 and Mel, you had the right attitude (many others also), thank you for company . All the best to everyone.

 3. #3

  Default

  thanks again to everyone participating in the fights of the server on behalf of jimmy bones (myself and jaakkis), we had a lot of fun and I'm just signing up on the forums to share a couple screenshots taken along the road from our perspective

  http://ymmees.soldat.fi/s1.ee/

  I have saved several screenshots of our account, some statistics of the travian plus account, battle reports of our biggest fights, rat kills (YEAH!) and shots of each of our villages in case anyone's interested in checking out the infrastructure.

  I would also like to give special thanks to butcher joe for providing our wonder of the world with constant resources throughout the wonder race and after the alliance concentrated its full power on supporting the winning wonders

 4. #4

  Default

  Hi, sweeties.

  I also want to thank all the HL members and you all Estonian players (and others) who were brave enough to fight back. =) "Never surrender, never give up in Travian!"

  Thanks Vallu for remembering me in your post. I think I tried to put my hands in a bit too many places in this server (for example over 700 posts to HL private forums). My last opportunity to play, so... Forgive me for that. =)

  It was really rewarding to organize operations when a lot of players joined in. So thanks to all who joined in and helped in organizing (especially Adebisi and Green Goblin). I remember only 1-2 operations that were unsuccessful. We made a great deal of damage to a lot of players. For example in Operation Typo we managed to kill over 10 000 Raunik's inhabitants (population before: 13910, population after: 3496). This was just one of our many operations.
  Regarding operations, there was one player above all else among our targets. This player was Celica. He was a very active EE player so we had to make a move on him, but he really knew how to defend and use gold to save his capital. Just look at the amount of rocks his capital took:
  And still the village remained! Congratulations Celica, the whole HL remembers you. =)

  Thanks also to Voskovka and his Czech friends. You were really good neighbors. =)

  In all, I think the most important thing that made our winning possible was the fact that we were mostly left alone to build up our forces. We had a chance to build level 19 grain fields to many of our capitals and construct soldiers all the time (just take a look at my account). I have never before been able to do that, so I also had something to learn here. =)

  As promised, here is the password to my account: Spaciiba
  Please, don't mess around in there. If you have any questions regarding the layout of my cities, you can just ask here. As you can see, I had 2 main attack villages and 3 main defense villages. Also many other villages had lvl20 armors for spear-men so that I could make a lot of them for our wonder villages.


  I also have some news for you. =)
  The most of HL key players are coming to Tallinn this Sunday (4.10). We are celebrating our victory with a cruise to Tallinn to visit the real battle field and to pay our respects to the fallen fighters. =)
  Our ship will land ashore at 08.00 on Sunday morning and will leave at 13.00. It would be great to see some of you there. You can recognize us from our black shirts that say "Hirttämättömät Lurjukset" with a logo. We are also giving some of those shirts away free of charge to any of you that are brave enough to come meet us (only bigger sizes though I'm afraid). Don't be afraid, we are not going to eat you. =)
  You can also suggest a good place for this meeting if you know one.


  All the best to you all, hope to see you in Tallinn.
  Kisses, Nikita
  Last edited by Nikita; 01-10-09 at 13:26.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •