F.R.E.E
Free Rebels Elect Estonia

1.ei tee liikmetele rangeid ettekirjutusi, kuna ja kuidas nad peaksid oma kolooniat juhtima
2.põhineb tihedal koostööl ja tingimusteta sõprusel
3.teeb kõik võimaliku, et F.R.E.E liikmed ei peaks alluma suurte monopolide tahtele ja survel

Avaldus esitada liidujuhile (Dee) või kirjutada Liidu foorumisse

Avalduse esitamisel:
Põhjendus, miks tahad siia liitu kuuluda
Status (rass;küla;koord;pop;kogemus; mängutüüp; mängija vanus)

Eelistatud liikmed koordinaatidega (-;-) ning mängijad, kes on tihedamini kui kord päevas serveris. Eelnevad kogemused pole olulised, aga ei tohi olla päris farm (pole kaitsjaid ega kaitseehitisi)