Siin paluks ainult tutvustada oma liitu.
Väike näide, kui keegi ei oska:

Liidu nimi
Mis piirkonnas liit tegutseb: kirdes, kagus, lõuna jne. Või siis kogu maailmas.
Liitu astumis nõuded. (näit. Rahvastiku arv)
Kas liidul on oma IRC kanal.
Liidu kirjeldus. (näiteks: kas liit on mõeldud kõigile või ainult eestlastele)
Kellega kontakteeruda, et liitu astuda ja kuidas.Või link oma liidule mängus.