Siia on oodatud teated liitude tegevuse kohta.
Näiteks:
Kes kellega sõdib.
Kes soovib kellegiga rahu sõlmida
Kes kellegile sõja kuulutab.
jne,